Supervize

PhDr. Anton Polák nabízí profesionálům z oblasti zdravotnictví a jiných pomáhajících profesí integrativní individuální nebo skupinovou supervizi

Kontakt +420 541 215 692, anpolak@seznam.cz