Klinicko psychologická praxe

PhDr. Anton Polák nabízí nasledující odborné sužby:

Psychodiagnostická vyšetření

Systematická individuální psychoterapie

Kontakt pro klienty: +420 541 215 692, anpolak@seznam.cz